Kendi Yolunda Yürümek


İnsan,toplumsal bir varlıktır.Yani, bir toplumun içinde doğar,onun içinde yaşar ve ölür.Toplumun,topluluğun barışı ve huzuru için koyduğu kurallar vardır.Yüzyılların deneyim ve yaşantılarından,süzülüp gelmiş bilgi birikimi,inançlar ve yargılar vardır.Bunlara o toplumun,kültürü,ahlaki inanışları,ananeleri,gelenekleri diyoruz.Toplum bunları yeni üyesine aile,çevre,okul ve kitaplar aracılığıyla öğreterek,o bireyin,kendi kültürünü,davranış kalıplarını benimsemisini,uygulamasını bekler.
İster gelişmiş,ister gelişmemiş olsun,bütün toplumlarda bu süreç işler.Yani birey toplumsallaştırılır.Bu işlem toplumun huzuru ve devamı için gereklidir.Ancak ,öbür taraftan bir takım sakıncalarıda beraberinde getirir.İnsanlar kendi özgürlüklerini yitirirler,hep aynı şekilde düşünen,aynı şekilde davranan,aynı şeylere inanan insanlar olurlar.Dolayısıyla farklı davranan,yaratıcı,araştırıcı düşünceye sahip insanların böyle ortamlarda yetişmesi,yetişse bile yaşaması zordur.Çünkü insanların kendilerine benzemeyene tahammülü yoktur.Kendilerine benzemeyenin tehlikeli olduğu bilinçaltına yerleşmiştir.
İşte bu ortamda her şeye rağmen farklı olabilmeyi başarmış insanın işi zordur.O, hem genel yargıların seline kapılmamak için kendisi için savaşacak,hem de o farklı düşüncesini savunabilmek için çevresindeki insanlarla savaşacaktır.Böylece o güne kadar,toplumun doğru bellediği yanlışları yüzüne vurucak,onu sarsacak,böylece daha iyiye götürmeye çalışıcaktır.Toplumları,ulusları ve insanlığı ilk çağlardan bugüne getirenler böyle insanlarıdr;Kendisine her belletileni kabul etmeyen,bunları önce aklın süzgecinden geçirmeyi tercih eden,araştıran soran insanlardır...
Orta çağda Galile,Hiristiyan inancının tersine bir düşünceyi ileri sürmüş ve dünyanın yuvarlak olduğunu ,güneşin onun etrafında döndüğünü söylemiş,bunun üzerine klise onu ölümle cezalandırmışdı.Çünkü genel inançlara karşı gelmişti.Galile sözünü geri almak zorunda bırakıldı,ama bugün bütün dünya onun haklı olduğunu biliyor.
Görülüyorki insanları,bir torna tezgahından çıkmış,birbirinin aynısı ya da sürüdeki bir koyun yapan toplumun genel geçer yargılarına uymamak,söyleneni gözü kapalı benimsememek gerekir.Karşısına çıkan olayları,algılayarak,gözlem yaparak kendi özgün düşüncesine uygun olarak gerçeği bulabilir insan.Kendi düşüncesini bu şekilde oluşturan insan onu savunur ve uygulamaya koyar.Bunu yapmak  için etrafındakilerin onu desteklemesini beklemez,çünkü onların onu anlaması bazen mümkün olmayabilir...

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı